venres, 8 de outubro de 2021

Deberes 3º e 4º de Primaria

Deberes 3º de Primaria

 Lengua Castellana 

 1. Escribe cuatro palabras terminadas en -ito o -ita.
 2.  Indica con "si" o "no" si en las siguientes situaciones existe la comunicación:  
 • Un semáforo en rojo.
 •  Una persona leyendo una carta.
 • Dos personas conversando.
 • Un policía indicando que paremos nuestro vehículo.

3. Escribe 5 parejas de sinónimos.

4. Corrige las palabras que estén mal escritas:

 •  Quidado.
 • Keso.
 • Quarta.
 • Cartero.
 • Cuarto.

 

 Deberes 4º de Primaria 

Lengua Castellana 

1. Escribe 5 parejas de sinónimos. 

2. Escribe 5 parejas de antónimos.

3. Clasifica las palabras en agudas, llanas o esdrújulas.

 • Difícil.
 • Coche.
 • Níspero.
 • Azul.
 • Acordeón.
 • Matemáticas.

 

4. Divide en sílabas las siguientes palabras y rodea la sílaba tónica:

 • Fácil
 • Maravilla
 • Perrito
 • Camión
 • Plátano
 • Ordenador 

 

xoves, 10 de xuño de 2021

XOVES 10 DE XUÑO DO 2021

 Bos días. Empezamos o xoves!


Galego:

3º Acabamos as actividdes finais da undiade. Páxina 210: 4, 5, 6, 7


4º Repasamos a unidade 15 para resolver dúbidas para a aproba de avaliación.


Matemáticas:

3º Cotinuamos nuamos repasando cuerpos geométricos. Página 204: 1, 2, 3.

4º Trabajamos la Media en estadística. Página 222-223: 1, 2, 5.


 

Castellano:

3º Realizamos las últimas actividades finales de la unidad 12. Página 210: 5, 6, 7 , 8.4º Trabajamos en la literatura los recursos de la personificación y comparación. Página 213: 2, 3, 4, 5.

CIENCIAS DA NATUREZA. Estivemos estudando as fontes de enerxía non renovables. Para iso, organizamos a información nun esquema. 

3º- páxina 109.

4º. páxina 122. 

INGLÉS. En cuarto, continuamos repasando as preposicións (actitivity book page 40). Ademais, lemos un texto sobre os animais nocturnos e contestamos a unha preguntas sobre el (pupil's book page 41& activity book, p.39)


mércores, 9 de xuño de 2021

MÉRCORES 9 DE XUÑO DO 2021

 Bos días. Empezamos a mañá!!l


Castellano:

3º Realizamos las actividades finales de la unidad 12. Página 210: 1, 2, 3, 4.4º Trabajamos las terminaciones del adjectivo con v (-ave, -eve, -avo, -evo, -ivo). Página 210-211: 2, 3, 4, 5, 6.

 

Galego:

3º Comezamos a realizar as actividades finais da unidade antes da prba de avaliación. Páxina 210: 1, 2, 3, 4.
4º Realizamos actividades de repaso. Páxina 197: 8.

 

Sociais: fixemos o último exame da asignatura. Esperemos que todos consigan unha boa nota xa que era moi fácil.


Inglés

3º. Estivemos repasando os animais, as súas partes do corpo e as súas accións coas páxinas 26 e 27 do Booklet. 

4º. Continuamos traballando as preposicións, coa páxina 38 do Activity Book.


martes, 8 de xuño de 2021

MARTES 8 DE XUÑO DO 2021

 Bos días. Empezamos a mañá!!!


Galego:

3º Traballamos un anuncio


4º Realizamos as actividades finais que  nos faltaban. Páxina 197: 4, 5, 6, 7.


Castellano:

3º Hicimos la actividad de escribir un diario (referencia página 207)


4º Aprendimos las preposiciones y conjunciones. Página 208-209: 1, 2, 3, 4.

Martes 15 de junio, prueba de evaluación de la unidad 15.

Matemáticas:

3º Continuamos con los cuerpos redondos. Página 203: 4, 5, 6. Prueba de evaluación de la unidad 12 miércoles 16 de junio.


4º Continuamos trabajando la probabiblidad. Págin a 221: 4 y Razonamiento.

Prueba de evaluación de la unidad 15 miércoles 16 de junio.


Inglés: 

3º. Estivemos repasando o traballado ao longo do curso. Para iso, realizamos as páxinas 1 do Booklet. 

4º. Continuamos traballando as preposicións (in, on, under, in front of, behind, next to, between). Primeiro, fixemos un listening (Activity Book, page 36 nº1). Logo, escoitamos e lemos a lectura da unidade (pages 36 and 37 Pupils' book) e fixemos as actividades de comprensión (Activity Book page 37). 


Ciencias da Natureza

Estivemos traballando a enerxía: as súas formas, transformacións, usos e centrais eléctricas. Logo de ler e comprender a información, completamos un esquema. 

3º - páxina 108.

4º -  páxinas 122 e 123.
luns, 7 de xuño de 2021

LUNS 7 DE XUÑO

 Ola bos días. Empezamos a semana.Matemáticas:

3º Trabajamos los cuerpos redondos. Página 202: 1, 2, 3.


4º Continuamos aprendiendo lo que es un suceso mas probable o menos probable. Página 220-221: 1, 2, 3.Castellano:

3º Seguimos trabajando  HA/A. Página 203: 4. Lunes 14 de junio, prueba de evaluación de la unidad 12


4º Trabajamos las siglas y abreviaturas. Página 207: 1, 2, 3, 4.


Galego:

3º Continaumos traballando as actividades de comprensión lectora: Páxina 206: 4, 5, 6.

Martes 15 de junio, prueba de evaluación de la unidad 12.


4º Comezamos a realizar as actividades finais da unidade 15. Páxina 197: 1, 2, 3.

Lunes 14 de junio, prueba de evaluación de la unidad 15.

venres, 4 de xuño de 2021

VENRES 4 DE XUÑO

 Ola bos días. Empezamos a mañá:

 

Matemáticas:

3º Seguimos trabajando las figuras en 3 dimensiones. Página 200-201: 2, 4.

 


4º Realizamos el examen de castellano de la unidad 14.

 

Sociais: 

O próximo día mércores día 9 de xuño temos o último exame do curso. Entran TODOS os esquemas da libreta sobre a historia e a prehistoria. Moito ánimo!


Plastica: realizamos un mural colaborativo entre todos para regalarlle a prfe de Sociais que hoxe foi seu cumpleanos.
xoves, 3 de xuño de 2021

XOVES 3 DE XUÑO DO 2021

 Bos días. Empezamos a mañá!!


Galego:

3º Traballamo a comprensión lectora. Páxina 205: 1, 2, 3.4º Continuamos traballando os puntos suspensivos. Páxina 194: 4, 5, 7, 8.Matemáticas:

3º Empezamos la última unidad, figuras en 3 dimensiones. Página 198-199: 2, 4.
4º Empezamos la última unidad, Probabilidad y estadística. Aprendimos y jugamos a suceso seguro, probable e imposible. Paǵina 218-219: 1, 2, 3.

 

Castellano:


Ciencias da natureza. Realizamos o control da materia e das forzas.