mércores, 3 de marzo de 2021

MÉRCORES 3 DE MARZO DO 2021

 Bos días. Empezamos o día.

Castellano

3º Trabajamos los demostrativos (este, esa, aquella...). Página 135: 5, 6, 7.

4º Continuamos trabajando el punto y coma. Página 129: 5, 6.


Galego

3º Traballamos a contracción do artigo. Páxina 136: 1, 2, 3.

4º Traballamos recursos das posesías: a metáfora e a aliteración. páxina 119: 2, 3, 4, 5.CIENCIAS SOCIAIS:

Acabamos de ver con detalle todos os sectores e fixemos unha ruleta sobre eles. 

Hai que facer os seguintes exercicios na libreta:O día 12 de marzo, faremos o exame deste tema.


martes, 2 de marzo de 2021

MARTES 2 DE MARZO DO 2021

 Ola bos días.

Empezamos a maña.


Galego:

 3º Traballamos as contraccións do artigo. Páxina 136: 1, 2, 3.4º Seguimos traballando as palabras esdrúdulas. Páxina 117: 6º 


Castellano:

3º: Página 134: 1, 2, 3.

4º: Página 128-129: 1, 2, 3, 4.


Matemáticas:

3º Seguimos trabajando las divisiones a través de problemas. Página 117: 5.

4º. Trabajamos las undiades de tiempo (trimestre, cuatrimestre, semestre; lustro, década, siglo). Página 130: 1, 2, 3.


Inglés: Logo de repasar os pronomes persoais (I, you, he, she, it), seguimos aprendendo sobre as accións. 

En 4º, practicamos os hobbies (playing cards, making a cake, reading a comic, doing a jigsaw...) realizando a páxina 13 do activity book e unha ficha. 

En 3º, continuamos reforzando o nome dos animais salvaxes (ostrich, zebra, tiger...) e as accións que realizan (eating, sleeping, running...). Para iso, escoitamos e lemos a historieta da unidade 4 e realizamos as actividades de comprensión da páxina 32 do activity book. 


Ciencias da Natureza. Estudamos os dous últimos grupos de animais vertebrados: anfibios e peixes. Cómpre poñerse a estudar porque teremos control dos animais vertebrados o vindeiro martes 9 de marzo. 

luns, 1 de marzo de 2021

LUNS 1 DE MARZO DO 2021

     Bos días. Empezamos a semana.


Matemáticas.

3º. Continuamos practicando la división. Página 116: 1, 2, 3.

4º. Empezamos la unidad sobre el tiempo y el dinero. Estuvimos aprendiendo el reloj digital y el reloj analógico. Actividades pǵinas 128-129: 1, 2, 4.


Castellano

3º Continuamos trabajando la lectura inicial de tema. Además aprendemos a identificar aumentativos (por ejemplo de coche. cochazo; casa: casaza). Página 132-133. 6, 9, 10.

4º Aprendemos los numerales (cardinales: 1, 2, 3,...y ordinales: primero, segundo, tercero...); y los indefinidos: bastante, poco, mucho, varios, algunos.

Página 126-127: 1, 2, 3, 4.

Galego:

3º Decubrimos os artigos (determinado: o, a, os, as; indetermindado: un, unha, uns,unhas) e tamén os demostrativos (este, ese,quel; esta, esa, aquela; estes, eses, aqueles; estas, esas, aquelas)

Actividades páxina 135: 1, 2, 3, 4.4º Traballamos as palabras esdrúxulas. Páxina 116-117: 1, 2, 3, 4.venres, 26 de febreiro de 2021

VENRES 26 DE FEBREIRO DO 2021

Bos días a todos.

Comezamos este venres realizando as actividades de avaliaciónñ 4º realizou a avaliación da suma, resta e multiplicción con decimales. 3º realizou a avaliación do tema 7 de Castellano.

 

 EN SOCIAIS:

estivemos correxindo as fichas de deberes e ademais fixemos unha roda de sectores. 

O vindeiro 12 de marzo faremos o exame deste tema, de deberes temos que estudar os esquemas da libreta.

 

 

 

Pola tarde traballamos no mural colaborativo do centro sobre Rosalía de Castro. Entre todos os nenos e nenas do centro, realizaremos un gran mural para recordar a esta poetisa tan importante para a literatura galega e a nosa lingua.


  

Deixámosvos o enlace para a parada da vindeira semana, Xunqueira de Ambía.

 https://www.symbaloo.com/mix/xunqueiradeambia

 

Na aula virtual do alumando de 4º propómosvos actividades para este fin de semana sobre números decimais.

Na aula virtual do alumandoo de 3º propómosvos  actividades para este fin de semana sobre a división.


 

xoves, 25 de febreiro de 2021

XOVES 25 DE FEBREIRO DO 2021

 Bos días.

Comezamos a mañá.

Galego:

3º Seguimos traballando a lectura inicial da unidade. Páxinas 132-133: 5, 7, 8, 9.

4º Traballamos o verbo: a persoa e o número. Tamén as formas non persoais. Actividades páxina 114-115: 1, 2, 3.
 Matemáticas:

3º: Seguimos trabajando la división. Página 114: 2.

4º: Repasamos la suma, resta y multiplicación con decimales para el examen de mañana. Página 120: 1, 2, 7, 8. 


Castellano:

3º Lectura incicial de tema 8. Actividades de comprensión lectora de la página 132: 1, 2, 3, 4.
4º Trabajamos prefijos de negación y lugar. Página 125: 1, 2, 3, 4.mércores, 24 de febreiro de 2021

MÉRCORES 24 DE FEBREIRO DE 2021

 Bos días a todos e todas!


Lengua castellana

3º. Trabajamos las actividades de repaso final de la unidad. Página 126: 1, 3, 4, 6.

4º. Hicimos el examen de la unidad 8.

martes, 23 de febreiro de 2021

MARTES 23 DE FEBREIRO DO 2021

Bos días a todos e todas.


Empezamos a mañá.


Galego

3º. Rematamos as actividades de repaso da unidade 7. Páxina 126: 5, 6, 7.

4º: Traballamos a lectura inicial do tema 9 "Apagade a Wifi!!!. Actividades da páxina 112: 1, 2, 3, 4. Xoves 25/02 exame do tema 8.
Castellano

3º Trabajamos la poesía. Página 124: 1, 2, 3. Viernes 26/02 examen tema 7.4º Trabajamos la lectura inicial del tema 9. Actividades de la página 124: 1, 2, 3, 4.  Miércoles 24/02 examen tema 8.
Matemáticas

3º Continuamos trabajando la división. Página 114-115: 1, 4, 6.

4º Descubrimos como multiplicar con decimales. Actividades de la página 116-117: 1, 5. Viernes 26/02 examen de sumar, restar y multiplicar con decimales (tema 8).


Inglés: estivemos aprendendo o nome de accións. 

En 4º, logo de aprender accións que realizamos na casa (washing up, cooking dinner, watching TV...), estivemos practicando este vocabulario coas páxinas 11 e 17 do activity book. 

En 3º, logo de repasar o nome dos animais salvaxes, aprendemos o nome de acción que poden realizar: running, climbing, swimming, eating... Escoitamos e representamos o diálogo da páxina 39 e logo completamos dous exercicios da páxina 30 e 31 do activity book. 


Ciencias da natureza: estivemos aprendendo sobre as aves. Logo de ler a teoría, construímos o noso esquema. De deberes, tócanos estudar o esquema das aves do noso caderno. Tamén lle podedes botar un ollo ao libro (paxina 68 en terceiro e páxinas 60 e 61 en cuarto).