martes, 2 de marzo de 2021

MARTES 2 DE MARZO DO 2021

 Ola bos días.

Empezamos a maña.


Galego:

 3º Traballamos as contraccións do artigo. Páxina 136: 1, 2, 3.4º Seguimos traballando as palabras esdrúdulas. Páxina 117: 6º 


Castellano:

3º: Página 134: 1, 2, 3.

4º: Página 128-129: 1, 2, 3, 4.


Matemáticas:

3º Seguimos trabajando las divisiones a través de problemas. Página 117: 5.

4º. Trabajamos las undiades de tiempo (trimestre, cuatrimestre, semestre; lustro, década, siglo). Página 130: 1, 2, 3.


Inglés: Logo de repasar os pronomes persoais (I, you, he, she, it), seguimos aprendendo sobre as accións. 

En 4º, practicamos os hobbies (playing cards, making a cake, reading a comic, doing a jigsaw...) realizando a páxina 13 do activity book e unha ficha. 

En 3º, continuamos reforzando o nome dos animais salvaxes (ostrich, zebra, tiger...) e as accións que realizan (eating, sleeping, running...). Para iso, escoitamos e lemos a historieta da unidade 4 e realizamos as actividades de comprensión da páxina 32 do activity book. 


Ciencias da Natureza. Estudamos os dous últimos grupos de animais vertebrados: anfibios e peixes. Cómpre poñerse a estudar porque teremos control dos animais vertebrados o vindeiro martes 9 de marzo. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario