xoves, 15 de abril de 2021

XOVES 15 DE ABRIL DO 2021

 Bos días a todos! Empezamos a mañá.


Galego

3º Continuamos traballando as últimas actividades de comprensión lectora da lectura incial. páxina 167: 7, 8, 9, 10.


4º Traballamos o vocaculario sobre a ecoloxía. Aprendemos o que é unha Marmita de Xigante (típica da zona do Xurés) e o que son as siglas. Páxina 151: 1, 2, 3, 4, 5.

Matemáticas

3º Empezamos a conocer las unidades de medida. Hoy hemos trabajado en metro y el centímetro ( 1metro=100 centímetros). Paǵina 166-167: 1, 2, 3, 4, 5.


4º Descubrimos los tipos de rectas respecto a la circunferencia (exterior, tangente y secante). Página 172-173: 1, 2, 4, 5, 6
Castellano

3º Realizamos la prueba de evaluación de la unidad 9

4º Trabajamos como se utiliza el punto y los puntos suspensivos. Página 156-157: 1, 2, 3, 4


Ciencias da Natureza

3º Comezamos a estudar as plantas. Lemos as partes das plantas: raíz, talo, follas e flores (páxinas 54 - 55). Logo, comezamos a construír o esquema sobre as partes da planta.


Inglés: Logo de repasar o verbo to be, escoitamos a canción "Look at Andy's family" e fixemos un puzzle para ordenala, practicando a escoita. Logo, fixemos un listening e un actividade escrita na que continuamos repasando os hobbies. 

4º Realizamos o control dos animais invertebrados

Ningún comentario:

Publicar un comentario