mércores, 9 de xuño de 2021

MÉRCORES 9 DE XUÑO DO 2021

 Bos días. Empezamos a mañá!!l


Castellano:

3º Realizamos las actividades finales de la unidad 12. Página 210: 1, 2, 3, 4.4º Trabajamos las terminaciones del adjectivo con v (-ave, -eve, -avo, -evo, -ivo). Página 210-211: 2, 3, 4, 5, 6.

 

Galego:

3º Comezamos a realizar as actividades finais da unidade antes da prba de avaliación. Páxina 210: 1, 2, 3, 4.
4º Realizamos actividades de repaso. Páxina 197: 8.

 

Sociais: fixemos o último exame da asignatura. Esperemos que todos consigan unha boa nota xa que era moi fácil.


Inglés

3º. Estivemos repasando os animais, as súas partes do corpo e as súas accións coas páxinas 26 e 27 do Booklet. 

4º. Continuamos traballando as preposicións, coa páxina 38 do Activity Book.


Ningún comentario:

Publicar un comentario