xoves, 24 de novembro de 2022

Sociales cuarto

Escribide os datos en galego que están no libro. Este esquema é un modelo pero podedes elaboralo como querades. Non é necesario copialo tal cual.

Ningún comentario:

Publicar un comentario